plán budovy a ruce dvou osob držící psací potřeby, v levém rohu notebook

Projektová příprava staveb

 • Investiční záměry, průzkumy, architektonické studie, generely, zaměření stávajících stavů, odborné odhady nákladů, …
 • Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis stavebních prací a služeb, rozpočty

Inženýrská příprava staveb

 • Obstarání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí, demoliční rozhodnutí
 • Organizace a zajištění výběrových řízení na dodavatele stavby a smluvních vztahů mezi dodavatelem a investorem
 • Autorské dozory projektanta
 • Podklady pro dotační tituly
dokumenty sepnuté sponou a šanony ležící na stole, v pozadí řada šanonů
tři pracovníci na stavbě v oranžových reflexních vestách s přilbou, notebookem a dokumentací, komunikující mezi sebou

Dozorování staveb

 • Stavebně-technický dozor investora, zastupování investora ve správních řízeních
 • Řízení staveb, komplexní zajištění výstavby od investičního záměru po zkušební provoz, …

Energetické auditorství

 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Energetické audity a energetické posudky pro dotace
 • Kontrola účinnosti kotlů a klimatizací
průkaz energetické náročnosti budovy, výsledná klasifikační třída B