Naše společnost působí pod značkou DESIGN 4 od roku 1995. Do současnosti jsme úspěšně zpracovali stovky zakázek pro veřejný a soukromý sektor.

Uvědomujeme si, že od kvality naší práce se odvíjí optimální poměr užitné hodnoty stavby a nákladů na ní a proto si zakládáme na profesionálním a odpovědném přístupu. Jen tak nás práce baví.

Společnost má zkušený projekční tým různých specializací, což umožňuje obsáhnout a koordinovat klíčové profese přímo v kanceláři a předejít tak potížím při stavbě. Naši pracovníci jsou většinou mladšího středního věku se zkušenostmi i elánem.

Námi poskytované služby jsou komplexní. Investora procesem provázíme a plníme jeho přání, ale nezatěžujeme.

Kmenoví pracovníci společnosti disponují těmito profesními oprávněními:

  • 2 autorizovaní inženýři České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru pozemní stavby
  • autorizovaný architekt České komory architektů v oboru architektura
  • autorizovaný technik České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru technická zařízení budov
  • energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu s oprávněním vypracovávat energetické audity, energetické posudky, průkazy energetické náročnosti budov, kontroly kotlů a klimatizací
pohled shora na projektový plán, kolem ruce tří osob držící psací potřeby