logo

 • 1

  Projektová příprava staveb

  • Investiční záměry, průzkumy, architektonické a urbanistické studie, generely, zaměření stávajících stavů, odborné odhady nákladů, …

  • Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

  • Dokumentace pro vydání stavebního povolení

  • Dokumentace pro provádění stavby, soupis stavebních prací a služeb,  rozpočty

 • 2

  Inženýrská příprava staveb

  • Obstarání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí, demoliční rozhodnutí

  • Organizace a zajištění výběrových řízení na dodavatele stavby a smluvních vztahů mezi dodavatelem a investorem,…

  • Autorské dozory projektanta

  • Podklady pro dotační tituly, zpracování materiálů k žádostem o dotaci ze státních a nadnárodních organizací,…

 • 3

  Dozorování staveb

  • Stavebně - technický dozor investora, zastupování investora ve správních řízeních

  • Řízení staveb, komplexní zajištění výstavby od investičního záměru po zkušební provoz, …

 • 4

  Energetické auditorství

  • Průkazy energetické náročnosti budov

  • Energetické audity

  • Kontrola účinnosti kotlů

  • Kontrola klimatizací

 • P rojektová příprava staveb
 • Image 02 nženýrská příprava staveb
 • d ozorování staveb
 • e nergetické auditorství