logo

Design 4 - projekty staveb, s.r.o.

Společnost DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o. poskytuje služby v projektové a inženýrské přípravě staveb. 

Pod značkou DESIGN 4 působíme od roku 1992. Za toto období jsme zpracovali dlouhou řadu zakázek pro veřejný i soukromý sektor. Více naleznete v sekci „Reference“. Spolupráce s klientem je založena na profesionálním a zodpovědném přístupu.

Disponujeme zkušeným projekčním týmem složeným z vlastních kmenových pracovníků zajišťující klíčové profesní pozice. Kmenoví klíčoví zaměstnanci disponují těmito oprávněními:
- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0500256;
- autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, ČKAIT 0500256;
- energetický expert, Ministerstvo průmyslu a obchodu, č. oprávnění 1008  - oprávněn vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy, provádět energetický audit, provádět kontroly kotlů, provádět kontroly klimatizace;
- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0012170.

Práce nás baví.

Ing. Jindřich Lechovský
jednatel